Saltar apartados

ELECCIONS CONSELL DE DEPARTAMENT 2018

Convocatòria d'eleccions per a la renovació de la part electiva del Consell de Departament 2018

Normativa electoral:

Seu de la Comissió Electoral: Secretaria del departament (Facultat d'Educació, 1ra planta. SIGUA 0702P1003). La Secretaria del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques actuarà com a registre d'aquesta Comissió Electoral en l'horari d'atenció al públic (consultar).

 Nombre de representats a triar per cada col·lectiu:

  • Personal Docent i Investigador (no doctor) sense vinculació permanent i Personal Investigador en formació: 9
  • Estudiants: 9
  • Personal d'Administració i Serveis: 4

 

  • Exposició pública del cens electoral PROVISIONAL: del 12 al 16 de novembre (tots dos inclusivament)

Les reclamacions contra el cens electoral provisional es faran a través del següent imprès: sol·licitud. Aquestes sol·licituds hauran de dirigir-se a la Presidenta de la Comissió Electoral i presentar-se en la Secretaria del Departament.

  • Termini d'adscripció a un cos o circumscripció per a els electors que pertanguen a mes d'un col·lectiu: del 12 al 16 de novembre (tots dos inclusivament)

Cap persona podrà exercir el dret de sufragi actiu i passiu en més d'un cos i, si escau, circumscripció electoral. Els electors que pertanguen a més d'un hauran de comunicar a la Comissió Electoral, en el termini establit, l'adscripció a aquell en el qual desitgen exercir el seu dret de sufragi. En un altre cas, la Comissió Electoral, d'ofici, adscriurà a l'elector al cos i circumscripció menys nombrós d'entre els quals forme part (Art.7.3 del Reglament de Règim Intern del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques).

Amb la finalitat de vetlar per la protecció de dades de caràcter personal, la Comissió Electoral del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques ha acordat la consulta informàtica individualitzada del cens electoral a través d'aquest enllaç:

  • ACCÉS AL CENS DEFINITIU

Si troba algun problema tècnic o de qualsevol altra índole per a accedir al cens en la forma indicada, pot sol·liciar en la secretaria del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques la consulta de les seues dades, prèvia identificació del DNI, permís de conduir o TIU i si es tracta d'estrangers, amb el passaport o NIE.

 

 

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

Tel: (+34) 96 590 3721

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464