Saltar apartados

Iniciació a la recerca en educació i igualtat de gènere, 2017-2018

1. DATES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Preinscripció: de l'1 de desembre de 2017 a l'1 de febrer de 2018
 • Matrícula: de l'1 de desembre de 2017 al 2 de febrer de 2018

 

2. PRESENTACIÓ

Per a aconseguir que la igualtat efectiva entre homes i dones siga un fet és imperiós conèixer en quina situació es troba aquesta igualtat, perquè és fonamental realitzar actuacions tangibles perquè aquesta igualtat deixe de ser un repte i convertir-se en una realitat, fonamentalment en l'àmbit educatiu.

És inexcusable que el principi d'igualtat es faça realitat en tots els àmbits educatius de manera que quede reflectit en els currícula; en tota les etapes educatives; en els llibres de text i materials educatius; en el professorat; en l'alumnat; en els òrgans de govern de tots els centres educatius i de l'administració educativa; i en el reconeixement del paper que les dones exerceixen en l'educació.

Com el principi d'igualtat no s'aconsegueix només invocant les lleis o normatives, és necessari demostrar que es perpètua la desigualtat en i amb l'educació, i per a açò gens millor que la recerca en aquest àmbit, doncs els complicats mecanismes de canvi que s'estan generant en els nostres dies suposen implicacions profundes en tots els camps però, sobretot, afecten fonamental i profundament al camp educatiu.

És labor primordial de l'educació aconseguir una major igualtat entre els gèneres i transformar les estructures androcéntricas encara existents en la societat, i açò només es pot realitzar si es coneix, científicament i en profunditat, la realitat en la qual ens movem.

 

3. OBJECTIUS

 • Tenint en compte l'aspecte epistemològic, el principal objectiu d'aquest curs se centra a formar a professionals que amb les seues recerques puguen fer noves aportacions a un camp de coneixement com és el de la igualtat de gènere en el sistema educatiu, bé siga dins de l'educació formal o de l'educació no formal.
 • Conèixer cadascun dels principals factors o instruments que intervenen en l'educació de les persones, des dels primers moments de vida fins a la seua època adulta.
 • Des del punt de vista acadèmic i professional es pretén la formació d'universitàries i universitaris capaços de realitzar actuacions que desentranyen les desigualtats o fomenten la igualtat que preconitzen les actuals lleis o normatives de tots els nivells institucionals.

 

4. CONTINGUTS

BLOC 1: ELS MÈTODES DE RECERCA EN EDUCACIÓ I GÈNERE (8 H)

 • Mètodes qualitatius i/o quantitatius.
 • El marc teòric.
 • Els instruments.
 • El tractament de les dades.

 

BLOC 2:  LA RECERCA EN GÈNERE EN  EDUCACIÓ FORMAL (10 H)

 • El professorat (línies de recerca).
 • L'alumnat (línies de recerca).

 

BLOC 3: LA RECERCA EN GÈNERE EN EDUCACIÓ NO FORMAL O INFORMAL (10 H)

 • La família (línies de recerca)
 • Els mitjans (línies de recerca)

 

BLOC 4: AVALUACIÓ (2 H)

2 opcions, a triar una:

 1. Lliurament d'un dossier amb les pràctiques realitzades en el curs
 2. Lliurament d'un PROJECTE DE TREBALL FINAL TUTELAT (de 5 a 10 fulles màxim)
 • Definició del problema i àmbit de recerca
 • Antecedents teòrics (citar almenys 5 recerques rellevants)
 • Mètode a utilitzar
 • Instrument de recerca
 • Tractament de les dades
 • Referències

 5. METODOLOGIA

La metodologia serà constructivista, en la qual l'alumnat construeix la comprensió dels fets, conceptes i processos, basant-se en la documentació presentada i en les seues experiències personals, incidint i analitzant la importància de les pràctiques orientades a l'aprenentatge mitjançant la cerca, aprenentatge significatiu, aprenentatge per descobriment i totes les actuacions relatives a un aprenentatge actiu en el qual l'alumnat és el protagonista i el professorat serà conductor i orientador del procés.

 

6. AVALUACIÓ

L'avaluació estarà en concordança amb la metodologia. La realització correcta de l'activitat denominada AVALUACIÓ suposarà la superació del curs.

IMPORTANT: El lliurament d'aquestes activitats es realitzarà de FORMA PRESENCIAL el dia 9-març-2018, en horari de 10:00 a 12:00 h, en l'aula ED/0-13 (còdic 0702PB062), de la Facultat d'Educació.

 

 
   INSCRIPCIÓ
IDIOMA: Castellà DURADA: 30 hores (3 crèdits)
IMPORT: 45 € (Aquest preu no inclou les taxes per expedició de certificat oficial).                                DATA INICI: 5-febrer-2018
DATA FI:     9-març-2018
MODALITAT: 
SEMIPRESENCIAL. La part en línia s'impartirà a través de la plataforma MOODLE  DIRIGIT A:
Alumnat de Graus i plans d'estudis a extingir.
Titulats/Titulades en general (Llicenciatures, Diplomatures, etc.).
Personal de formació d'empreses.
QUIN CERTIFICAT S'OBTÉ?

Certificat d'assistència ICE 30h (Vàlid per a oposicions, si ja eres titulada/titulat a la data en què s'imparteix el curs).

Crèdits optatius per a les titulacions de Grau.

Certificat convalidable per crèdits de lliure elecció curricular en la Universitat d'Alacant per a titulacions a extingir.
PROFESSORAT:
Dra. Rocío Díez Ros
Dra. Inés Lozano Cabezas
Dra. María Isabel Vera Muñoz
Dr.  Marcos J. Iglesias Martínez
Dr. Juan Moreno Vera
ORGANITZA: Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

Correu: ddgde@ua.es
Tel. 965 90 37 21

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

Tel: (+34) 96 590 3721

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464