Saltar apartados

CONVOCATÒRIA REPARTO D'INCENTIUS (PARTICIPACIÓ JORNADES FOCUS GROUP PAT-Edu)

 

La Xarxa d'investigació PAT-Edu desenvoluparà una jornada de focus groups simultanis amb la intenció de donar la possibilitat als estudiants de la Facultat d'Educació de proposar el disseny d'un Pla d'Acció Tutorial (PAT) ajustat a les seues necessitats. L'activitat forma part d'un estudi d'investigació, desenvolupat en el marc del Programa Xarxes d'Investigació en Docència Universitària de la Universitat d'Alacant. 

L'objectiu és aconseguir una elevada participació d'alumnat en els focus groups per a obtindre informació vàlida amb la qual dur a terme les millores oportunes en el programa. 

Objecte de la convocatòria

 

1.  Requisits de participació 

 Podrà participar en qualsevol dels focus groups tot l'alumnat matriculat durant el curs 2018/19 en qualsevol dels cursos dels Graus de Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, impartits en la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant.

 

2.  Inscripció i participació

 La inscripció es gestionarà mitjançant l'eina Google Forms, que estarà a la disposició dels interessats i interessades en l'apartat del PAT de la web de la Facultat d'Educació. Cada estudiant s'ha d'inscriure en un únic focus group, en una franja horària determinada. Es pretén desenvolupar un total de 15 focus groups, cinc per cadascuna de les titulacions. Cada grup podrà estar format per un total de 10 participants, per la qual cosa l'ordre de matriculació en cada titulació serà el criteri utilitzat per a seleccionar-los. 

Cada focus group tindrà una durada aproximada d'una hora i es desenvoluparà amb la guia d'una persona moderadora. Els participants rebran un adhesiu amb el seu nom per a facilitar la gestió de la comunicació en la trobada. No obstant això, en el tractament i publicació de les dades, es respectarà en tot moment el seu anonimat, així com estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

3.  Durada de l'activitat

 La jornada es desenvoluparà el dia 8 d'abril, en horari de matí i de vesprada. 

 

4.  Incentius per a la participació

 Per a fomentar la participació, la Xarxa PAT-Edu: Una oportunitat per al disseny i desenvolupament de l'acció tutorial amb caràcter humanista estableix una sèrie d'incentius. Es tracta del següent material esportiu: 

  • 15 dessuadores de la UA amb caputxa, de diferents colors. 


En total, s'ofereixen incentius per a 15 persones amb una previsió de despesa de 300 euros. Aquesta quantitat serà abonada per la Xarxa PAT-Edu, el codi de la qual és 33102E0021. 

 

5.  Procediment del sorteig

Al final de cada focus group, cada participant rebrà una targeta que contindrà les seues dades personals i un codi d'identificació, que servirà per a realitzar el sorteig. 

El sorteig dels incentius descrits serà públic i tindrà lloc el 16 d'abril de 2019, en la Secretaria del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. L'hora del mateix es publicarà en la web de la Facultat d'Educació, amb almenys quinze dies d'antelació. 

Es sortejarà un 20% addicional de suplents, per si l'incentiu quedara sense recollir per la persona beneficiària. 


El sorteig serà realitzat per una comissió composta pels següents integrants: 

 

  • Mª José Hernández Amorós, coordinadora de la Xarxa PAT-Edu. 
  • Un membre participant PDI de la Xarxa PAT-Edu. 
  • Un membre representant del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques. 

 

El resultat del sorteig serà inapel·lable. 

 

6.  Lliurament i període de caducitat dels incentius 

 

El resultat del sorteig es farà públic en el Tauler d'anuncis del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, i es comunicarà a les persones beneficiàries mitjançant el correu institucional facilitat. 

Estes persones disposaran de tot el mes de maig per a recollir un tiquet en la Secretaria del Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, de dilluns a divendres, de 10.00h a 12.00h. Per a la recollida d'aquest, serà imprescindible la identificació per mitjà del DNI, passaport, NIE, TIU o permís de conduir. La persona que ho arreplegue ha de signar en eixe moment un justificant de recepció. Una altra persona podrà recollir aquest tiquet, sempre que presente una autorització expressa, signada pel beneficiari o beneficiària i acompanyada de la fotocòpia del DNI de l'interessat o interessada. 


El tiquet es canviarà en el servei d'esports perquè la persona beneficiària puga triar la talla i el color de la seua dessuadora. 


La participació en la jornada de focus groups implica l'acceptació de les condicions anteriorment descrites.

 

 

 

 

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

Tel: (+34) 96 590 3721

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464