Saltar apartados

ACTIVITATS PREVENTIVES DE RISCOS PSICOSOCIALS

 

Definició i Objectius

 

El Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, en coherència amb la cultura preventiva institucional de la Universitat d'Alacant, tractarà d'afavorir la configuració i emergència d'un clima laboral i departamental òptim que desplace els símptomes o situacions que puguen generar estrès laboral o provocar riscos psicosocials.

Amb aquest propòsit es fa necessari planificar i concretar les següents línies d'actuació:

  1. Establir reunions periòdiques amb els membres del departament, coordinadors i personal d'administració per a la correcta planificació de les tasques a desenvolupar.
  2. Insistir en el suport social i qualitat de lideratge compartit comunicant, en reunions de grups de treball, òrgans col·legiats (Consell de Departament) i altres mitjans, els èxits professionals del personal per a propiciar-ne el reconeixement.
  3. Continuar treballant en l'establiment de mecanismes de control i/o vigilància que impedisquen situacions de risc per part dels responsables de gestió; facilitant la informació necessària a les autoritats universitàries pertinents que la requerisquen.
  4. Seguir fomentant el treball col·laboratiu  entre els membres dels distints grups de recerca.
  5. Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i òrgans de direcció.

Entre les metes a persistir, cal destacar:

  • L'establiment de vies i canals de comunicació fluids entre els components del departament i la direcció.
  • Ajudar a la comunicació entre els mateixos grups de treball amb finalitats acadèmiques i de recerca.
  • Millorar els canals de comunicació interns.

Prevenció de Riscos Laborals davant determinades situacions de risc psicosocial

 

Reconeixement a la contribució personal

 

 

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

Tel: (+34) 96 590 3721

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464